PARI/GP

Main
  Download
  Packages
  GP in your browser
  Timeline
  Funding
  SEARCH

Help
  FAQ
  Documentation
  Tutorials
  Mailing Lists
  Contributed GP scripts

Development
  Ateliers PARI/GP
  Bugs
  Latest Changes
  Version Control
  Coding Guidelines
  PariDroid

Tests & benchmarks
  Buildlogs
  Coverage Report
  Doc Coverage
  Refcards test
  Benchmarks

Miscellaneous
  WWW Stats
  Logo
  Fun!
  Links

PARI/GP home

PARI/GP er et ofte anvendt system for computeralgebra designet for hurtige beregninger i talteori (faktoriseringer, algebraisk talteori, elliptiske kurver ...), men indeholder også en lang række andre nyttige funktioner til at beregne med matematiske enheder såsom matricer, polynomier, potensrækker, algebraiske tal osv., og en masse transcendente funktioner. PARI er også tilgængelig som et C-bibliotek for hurtigere beregninger.

Oprindeligt udviklet af Henri Cohen og hans medarbejdere (Bordeaux I Universitetet, Frankrig). PARI er nu under GPL og vedligeholdes af Karim Belabas med hjælp fra mange frivillige bidragydere.

  • PARI er et C-bibliotek, der muliggør hurtige beregninger.
  • gp er den interaktive skal, som er let at bruge, og som giver adgang til PARI-funktioner.
  • GP er navnet på gp's scriptsprog.
  • gp2c, GP-to-C compileren, kombinerer det beste af begge verdener ved at compilere GP-scripts til C og transparent hente den resulterende function ind i gp. (gp2c compilerede scripts vil typisk køre 3 eller 4 gange hurtigere). gp2c forstår pt kun en del af GP sproget.

Link: Ateliers Summer School ZETAS 2018

News: pari-2.9.5-stable is out !

News: pari-2.10.0-testing is out; check it out !

News: Run PARI/GP in your browser!

PARI/GP Development
Last Modified: 2016-03-22 20:34:27
Copyleft © 2003-2018 the PARI group.