PARI/GP

Main
  Download
  Packages
  GP in your browser
  Timeline
  Funding
  SEARCH

Help
  FAQ
  Documentation
  Tutorials
  Mailing Lists
  Contributed GP scripts

Development
  Ateliers PARI/GP
  Bugs
  Latest Changes
  Version Control
  Coding Guidelines
  PariDroid

Tests & benchmarks
  Buildlogs
  Coverage Report
  Doc Coverage
  Refcards test
  Benchmarks

Miscellaneous
  WWW Stats
  Logo
  Fun!
  Links

PARI/GP home

PARI/GP je systém počítačové algebry široce používaný pro rychlé výpočty v teorii čísel (prvočíselné rozklady, algebraická teorie čísel, eliptické křivky...), obsahuje ale také velké množství užitečných funkcí pro práci s maticemi, polynomy, mocninnými řadami, algebraickými čísly atd. V PARI/GP je kromě toho implementováno mnoho transcendentních funkcí. PARI je rovněž k dispozici jako knihovna funkcí jazyka C umožňující rychlejší výpočty.

Systém PARI byl původně vyvinut Henri Cohenem a jeho spolupracovníky z Univerzity Bordeaux I ve Francii, nyní je šířen pod licencí GPL a spravován Karimem Belabasem za pomoci mnoha dalších přispěvatelů.

  • PARI je knihovna funkcí jazyka C, umožňující rychlé výpočty.
  • gp je jednoduše použitelné interaktivní rozhraní (shell) umožňující přístup k funkcím PARI.
  • GP je název skriptovacího jazyka použitého v gp.
  • gp2c, překladač z GP do jazyka C, spojuje nejlepší z obou světů zkompilováním skriptů v GP do jazyka C a možností jednoduchého načítání výsledných funkcí do gp (skripty zkompilované pomocí gp2c typicky běhají tři- až čtyřikrát rychleji). V současné době gp2c umožňuje použít pouze podmnožinu jazyka GP.

Link: Ateliers Summer School ZETAS 2018

News: pari-2.9.5-stable is out !

News: pari-2.10.0-testing is out; check it out !

News: Run PARI/GP in your browser!

PARI/GP Development
Last Modified: 2016-03-22 20:34:27
Copyleft © 2003-2018 the PARI group.