PARI/GP
Main
  Download
  Packages
  Timeline
  Search

Support
  FAQ
  Documentation
  Tutorials
  Ateliers PARI/GP
  Mailing Lists

GP scripts library
  Contributed scripts

Development
  Bugs
  Latest Changes
  Version Control
  Coding Guidelines
  PariDroid

Tests & benchmarks
  Buildlogs
  Coverage report
  Benchmarks

Miscellaneous
  WWW Stats
  Logo
  Fun!
  Links

PARI/GP home

PARI/GP je systém počítačové algebry široce používaný pro rychlé výpočty v teorii čísel (prvočíselné rozklady, algebraická teorie čísel, eliptické křivky...), obsahuje ale také velké množství užitečných funkcí pro práci s maticemi, polynomy, mocninnými řadami, algebraickými čísly atd. V PARI/GP je kromě toho implementováno mnoho transcendentních funkcí. PARI je rovněž k dispozici jako knihovna funkcí jazyka C umožňující rychlejší výpočty.

Systém PARI byl původně vyvinut Henri Cohenem a jeho spolupracovníky z Univerzity Bordeaux I ve Francii, nyní je šířen pod licencí GPL a spravován Karimem Belabasem za pomoci mnoha dalších přispěvatelů.

  • PARI je knihovna funkcí jazyka C, umožňující rychlé výpočty.
  • gp je jednoduše použitelné interaktivní rozhraní (shell) umožňující přístup k funkcím PARI.
  • GP je název skriptovacího jazyka použitého v gp.
  • gp2c, překladač z GP do jazyka C, spojuje nejlepší z obou světů zkompilováním skriptů v GP do jazyka C a možností jednoduchého načítání výsledných funkcí do gp (skripty zkompilované pomocí gp2c typicky běhají tři- až čtyřikrát rychleji). V současné době gp2c umožňuje použít pouze podmnožinu jazyka GP.

News: The workshop Atelier PARI/GP 2015 just took place (Jan 12rd-16th 2015) at Institut Mathématiques de Bordeaux (IMB).

PARI/GP Development
Last Modified: 2013-02-02 19:43:06
Copyleft © 2003-2015 the PARI group.